“ה-AI זה כמו הענן בעבר: פעם כל חברה בתחום נחשבה פורצת דרך, היום לא נסתכל על חברה בלי יכולות בתחום”
“ה-AI זה כמו הענן בעבר: פעם כל חברה בתחום נחשבה פורצת דרך, היום לא נסתכל על חברה בלי יכולות בתחום”

“ה-AI זה כמו הענן בעבר: פעם כל חברה בתחום נחשבה פורצת דרך, היום לא נסתכל על חברה בלי יכולות בתחום”